Dôležité operácie na dotykovej pokladni

  • Vklad
    Správne zadanie vkladu hotovosti do pokladne má nasledovný postup: Musíte sa nachádzať v režime ...
  • Výber
    Správne zadanie výberu hotovosti do pokladne má nasledovný postup: Musíte sa nachádzať v režime ...