Výber


Správne zadanie výberu hotovosti do pokladne má nasledovný postup:

  1. Musíte sa nachádzať v režime účtovacej obrazovky
  2. Na účtovacej klávesnici v numerickej časti (tlačítka označené žltou farbou) zadajte požadovanú sumu pre výber hotovosti z pokladne
  3. Následne po zadaní sumy kliknite na tlačítko VÝBER

Pomohol Vám tento článok?  • Vklad
    Správne zadanie vkladu hotovosti do pokladne má nasledovný postup: Musíte sa nachádzať v režime účtovacej...