Vklad


Správne zadanie vkladu hotovosti do pokladne má nasledovný postup:

  1. Musíte sa nachádzať v režime účtovacej obrazovky
  2. Na účtovacej klávesnici v numerickej časti (tlačítka označené žltou farbou) zadajte požadovanú sumu vkladu
  3. Následne po zadaní sumy kliknite na tlačítko VKLAD

Pomohol Vám tento článok?  • Výber
    Správne zadanie výberu hotovosti do pokladne má nasledovný postup: Musíte sa nachádzať v režime úč...