08. Účtovacia klávesnica


účtovacia-klávesnica-pos

Žlté numerické tlačítka Slúžia na zadávanie sumy, množstva, alebo kódu tovaru
Duplikát Vytlačenie kópie posledného vytlačeného fiskálneho dokladu
Úhrada FA Spracovanie úhrady faktúry
Vklad Zaevidovanie vkladu hotovosti do pokladne
Výber Zaevidovanie výberu hotovosti z pokladne
Uzávierky Vytvorenie prehľadových a finančných správ na POS
Rozúčtovať Dokončenie rozúčtovania položiek
Košík Zmena aktuálneho stola / zákazníka
Presunúť Presunutie aktuálneho stola / zákazníka na iný
Funkcia Vyvolanie rôznych funkcií pokladne pomocou zadania servisných kódov
Synchronizácia Príjem tovarových dát a cenníkov, alebo odoslanie predajných dát za zvolené obdobie do cloud-u na moj.blueticket.eu
Upozorni Upozornenie všetkých čašníkov, ktorí objednávali položky na danom účte o ich vybavení
X Symbol KRÁT pre zadanie množstva - zadané množstvo sa objaví v ľavom poli v aktuálnom účtovacom riadku
PLU Potvrdenie zadaného kódu PLU a jeho naúčtovanie
UKONČIŤ Ukončenie režimu účtovania a zobrazenie obrazovky so zoznamom stolov
ZOZNAM PLU Ukončenie režimu účtovania cez PLU a zobrazenie obrazovky so zoznamom PLU
ZÁKAZNÍK Zatiaľ neimplementované
OBJEDNÁVKA Odoslanie nablokovaných položiek do prislúchajúcich bonovacích tlačiarní a displejov
PLATBA Dokončenie nákupu s možnosťou zvolenia typu úhrady, alebo iba nefiskálneho vyskladnenia s výpočtom výdavku


 • Zadajte číslo PLU, kód tovaru, čiarový kód tovaru
 • Stlačte tlačítko PLU
 • Zadajte množstvo
 • Stlačte tlačítko so symbolom krát X
 • Zadajte číslo PLU, kód tovaru, čiarový kód tovaru
 • Stlačte tlačítko PLU
 • Zadajte uhrádzanú hodnotu faktúry cez numerickú klávesnicu
 • Stlačte tlačítko so symbolom krát X
 • Zadajte číslo uhrádzanej faktúry cez numerickú klávesnicu
 • Stlačte tlačítko Úhrada FA
 • Zadajte hodnotu vkladanej hotovosti do pokladne cez numerickú klávesnicu
 • Stlačte tlačítko Vklad
 • Zadajte hodnotu vyberanej hotovosti z pokladne cez numerickú klávesnicu
 • Stlačte tlačítko Výber

Pomohol Vám tento článok? • 01. Prihlásenie
  V prihlasovacej obrazovke zadajte PIN kód, ktorý ste si nastavili na moj.blueticket.eu v sekcii Používatelia. Po úspe&scar...

 • 02. Účtovacia obrazovka
  Účtovacia obrazovka obsahuje niekoľko blokov podľa ich významu: Vrchný panel s informáciami o aktuálnom d&aacu...

 • 03. Zoznam stolov
  Zoznam stolov slúži na grafické znázornenie pôdorysu Vašej prevádzky. V dotykovej registračnej pokladni m&oci...

 • 04. Zoznam PLU (Zoznam položiek)
  Aktuálne pridávané položky na ktorých je možné robiť operácie nad položkami Klávesnic...

 • 06. Operácie nad položkou
  Zľava v % Určenie zľavy na položku v % Rozúčtovať Rozúčtovanie položky Zmazať Odstránenie položky z ú...