06. Operácie nad položkou


operacie-nad-polozkou-pos


Zľava v % Určenie zľavy na položku v %
Rozúčtovať Rozúčtovanie položky
Zmazať Odstránenie položky z účtu. Ak už bola položka odoslaná vo forme objednávky na bonovaciu tlačiareň jej odstránenie nie je možné. Musí sa nablokovať nová a odoslať ako STORNO
Zmeniť na STORNO Mení nablokovanú položku na STORNO položku
Zmeniť cenu Zmena ceny položky
Zmeniť množstvo Zmena množstva položky. Ak už bola položka odoslaná vo forme objednávky na bonovaciu tlačiareň zmena jej množstva nie je možná. Pre zvíšenie množstva treba položku doblokovať a pre zníženie nablokovať položku novú a odoslať ako STORNO
Poznámka Pridanie poznámky ku položke
Upozorniť Slúži na upozornenie čašníka, ktorý položku objednával

Pomohol Vám tento článok? • 01. Prihlásenie
  V prihlasovacej obrazovke zadajte PIN kód, ktorý ste si nastavili na moj.blueticket.eu v sekcii Používatelia. Po úspe&scar...

 • 02. Účtovacia obrazovka
  Účtovacia obrazovka obsahuje niekoľko blokov podľa ich významu: Vrchný panel s informáciami o aktuálnom d&aacu...

 • 03. Zoznam stolov
  Zoznam stolov slúži na grafické znázornenie pôdorysu Vašej prevádzky. V dotykovej registračnej pokladni m&oci...

 • 04. Zoznam PLU (Zoznam položiek)
  Aktuálne pridávané položky na ktorých je možné robiť operácie nad položkami Klávesnic...

 • 05. Práca s účtom
  Aktuálne zvolený stôl / účet Rýchla zmena názvu stola Naúčtovaná položka na ktorú...