10. Zoznam servisných kódov


V režime účtovacej obrazovky zadajte na účtovacej klávesnici požadovanú číselnú hodnotu servisného kódu. Následne po kliknutí na tlačítko funkcia sa požadovaná funkcia dotykovej pokladni aktivuje.

Servisný kód Popis funkcie
2 Prepnutie dotykovej pokladne do režimu bonovacieho displeja
11 Reset tlačiarne
22 Reštartovanie objednávkovej (bonovacej) tlačiarne
33 Zmena ceny položky
1111 Vypnutie vyskakovacieho okna na zadanie iného požadovaného množstva
2222 Zapnutie vyskakocacieho okna na zadanie iného požadovaného množstva
101wh
w-šírka (1-9)
h-výška (1-9)
zmena veľkosti písma pri tlači objednávky. Príklady:
10111 - normálna veľkosť
10112 - dvojnásobná výška
10121 - dvojnásobná šírka
10122 - dvojnásobná šírka aj výška
456963 Odomknutie POS v pripade chyby 100
100001 Potvrdenie výzvy
900001 Prepnutie dotykovej pokladne do režimu pre retailový predaj
900002 Prepnutie dotykovej pokladne do režimu pre reštauračný predaj
900003 Aktivácia tzv. PUSH správ pre notifikáciu
900004 Zobrazenie oprávnení pre aktuálne prihláseného úžívateľa
900005 Spustenie začiatku testovacieho režimu (vypnutie sunchronizácie dát)
900006 Ukončenie testovacieho režimu (spustenie synchronizácie dát)
900007 Zapnutie overovania odozvy (PING) dostupnosti servera 
900008 Vypnutie overovania odozvy (PING) dostupnosti servera 
900009 Spustenie funkcie nového rúzčtovania účtu
900010 Spustenie funkcie starého rúzčtovania účtu
910mmm Hodnota hraničného času po ktorom bude jedlo blikať na kuchynskom displeji (910002 = 2 minúty)
950xxx Aktuálizacia pos na verziu xxx >= 221
987852 !!! Kompletné vymazanie DB !!!
999999 Zoznam servisných funkcií

Pomohol Vám tento článok? • 01. Prihlásenie
  V prihlasovacej obrazovke zadajte PIN kód, ktorý ste si nastavili na moj.blueticket.eu v sekcii Používatelia. Po úspe&scar...

 • 02. Účtovacia obrazovka
  Účtovacia obrazovka obsahuje niekoľko blokov podľa ich významu: Vrchný panel s informáciami o aktuálnom d&aacu...

 • 03. Zoznam stolov
  Zoznam stolov slúži na grafické znázornenie pôdorysu Vašej prevádzky. V dotykovej registračnej pokladni m&oci...

 • 04. Zoznam PLU (Zoznam položiek)
  Aktuálne pridávané položky na ktorých je možné robiť operácie nad položkami Klávesnic...

 • 06. Operácie nad položkou
  Zľava v % Určenie zľavy na položku v % Rozúčtovať Rozúčtovanie položky Zmazať Odstránenie položky z ú...