Postup inštalácie blueticket.pos na operačných systémoch založených na Debian Linux (Ubuntu, Mint, Debian, Raspberry PI, ...)


pre raspberry: vyplnit miesto na sd-karte cez aplikaciu :
sudo raspi-config
Aktualizacia zdrojov balickov:
sudo apt-get update
Instalacia / povolenie ssh (raspi-config), alebo doinstalovat ssh:
sudo apt-get install openssh-server Instalacia web servera a php s potrebnymi kniznicami:
sudo apt-get install apache2 php php-sqlite3 php-gd php-gmp php-mbstring php-bcmath php-curl php-soap php-zip sqlite3

Instalacia prehliadaca chromium-browser:
sudo apt-get install chromium-browser

Instalacia LXTerminalu:
sudo apt-get install lxterminal

Pridanie aktualneho uzivatela systemu a uzivatela www-data do potrebnych skupin dialout a www-data (kvoli pristupu k portom a generovanym suborom webu):

sudo usermod -a -G dialout meno_aktualneho_pouzivatela

sudo pico /etc/apache2/envvars

UPRAVIT RIADKY:

z:
export APACHE_RUN_USER=www-data
export APACHE_RUN_GROUP=www-data

na:
export APACHE_RUN_USER=meno_aktualneho_pouzivatela
export APACHE_RUN_GROUP=skupina_aktualneho_pouzivatela

Nasledne je potrebne zmenit vlastnictvo na priecinok www:
sudo chown -R skupina_aktualneho_pouzivatela:meno_aktualneho_pouzivatela /var/www

Treba nasledne restartovat sluzbu apache:
sudo service apache2 restart

Instalacia blueticket.pos:
cd /var/www/html/
rm index.html

wget https://moj.blueticket.eu/downloads/pos.zip
unzip pos.zip
rm pos.zip

Instalacia midnight commandera:
sudo apt-get install mc

Instalacia webmin-u (rozhranie pre spravu linuxu cez webovy prehliadac na porte 10000):
wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.890_all.deb sudo dpkg -i webmin_1.890_all.deb sudo apt-get install -f
Instalacia java pre KASO + CHDU:
sudo su
apt-get update
apt-get install default-jre
apt-get install openjdk-8-jdk
timedatectl set-timezone 'Europe/Bratislava'
locale-gen sk_SK.UTF-8
update-ca-certificates -f
/var/lib/dpkg/info/ca-certificates-java.postinst configure

Instalacia java pre pegas server:
sudo apt-get install default-jre default-jdk sudo apt-get install librxtx-java

Moze byt potrebne zeditovat /var/www/html/app/drivers/pegas/Pegas06Server.sh a zadat cestu k platnemu JDK

Autostart

Pre autostart POS zeditovat / vytvorit subor:

sudo pico /etc/xdg/autostart/99-blueticketpos.desktop

A vlozit nasledovny kod:

[Desktop Entry] Type=Application Name=blueticketpos Comment=blueticket.pos NoDisplay=false Exec=chromium-browser --kiosk --no-first-run --incognito http://localhost/ NotShowIn=GNOME;KDE;XFCE;

Pre PegasServer zeditovat / vytvorit subor:

sudo pico /etc/xdg/autostart/00-PegasServer.desktop

A vlozit nasledovny kod (cervenym zvyraznene polozky sa mozu menit, jedna sa o platnu instalaciu spustaca PegasServer CHDU):

[Desktop Entry] Type=Application Name=PegasServer Comment=Pegas Server NoDisplay=false Exec=/usr/bin/lxterminal --working-directory=/var/www/html/app/drivers/pegas/ -e /var/www/html/app/drivers/pegas/Pegas06Server.sh NotShowIn=GNOME;KDE;XFCE;

Pre Taxis Driver zeditovat / vytvorit subor:

sudo pico /etc/xdg/autostart/00-taxisdrv.desktop

A vlozit nasledovny kod (cervenym zvyraznene polozky sa mozu menit, jedna sa o platnu instalaciu spustaca Taxis Driver CHDU a autentifikacnych udajov):

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=TaxisDriver
Comment=Taxis Driver
NoDisplay=false
Exec=/usr/bin/lxterminal --working-directory=/opt/taxis/ -e /opt/taxis/start.sh "HesloKuAU" "88812345678900001"
NotShowIn=GNOME;KDE;XFCE;


Pomohol Vám tento článok?