Postup inštalácie blueticket.pos na systémoch Windows (7-10)


  1. Stiahnite si inštalačný súbor zaslaný v aktivačnom e-maily
  2. Spustite inštaláciu a riaďte sa pokynmi počas inštalácie
  3. Po úspešnej inštalácii Vám na ploche pribudne ikona aplikácie blueticket.pos (posserver)
  4. Spustite aplikáciu (aplikácia využíva sieťovú komunikáciu. V prípade, že budete vyzvaný na potvrdenie prístupu k sieťam, udeľte aplikácii príslušné oprávnenia)
  5. Pri prvom spustení si od Vás aplikácia vyžiada licenčný kľúč, ktorý Vám bol zaslaný v úvodnej správe pri aktivácií. Zadajte tento kľúč a stlačte tlačítko Install
  6. Inštalácia je týmto krokom dokončená a môžete sa prihlásiť (úvodný PIN je 1111)
  7. Pri offline verzii blueticket.simple.pos sa vstupuje do programovacieho režimu z účtovania zadaním kódu 66 a tlačítkom FUNKCIA
  8. Pri plnej verzii blueticket.pos, po prvom prihlásení, je potrebné zosynchronizovať (Stiahnuť) údaje z cloudu stlačením tlačítka synchronizácia na účtovacej klávesnici

Pomohol Vám tento článok?