Postup inštalácie blueticket pre OS Android


Ako prvé je potrebné stiahnuť a nainštalovať BOWA eKasa Client pre Android:

https://moj.blueticket.eu/downloads/posandro/ekasaclient.apk

Aplikáciu eKasa Client je potrebné nastaviť a nataviť aj TCP Server a TCP port (napr. 30000):Následne je potrebné stiahnuť a nainštalovať server pre PHP:

https://moj.blueticket.eu/downloads/posandro/server.apk

Server je potrebné nastaviť nasledovne podľa videa:Po nastavení vymažte obsah zložky /www/public/ reštartujte POS Andro a stiahnite do zložky /www/public/ súbor posandro.zip:

https://moj.blueticket.eu/downloads/posandro/posandro.zip

Dokončite inštaláciu podľa videa:


Pomohol Vám tento článok?