blueticket.simplepos

  • Návod blueticket.simplepos
    blueticket.simplepos je aplikácia pre OS Android. Po jej spustení sa otvorí základná obrazovka, ktorá vyzerá nasledovne: ...