Vymazanie tmp zložky s veľkým množstvom súborov


cd /home/admin/tmp/

find . -type f -print -delete

Pomohol Vám tento článok?  • Reset MySQL root hesla v Ubuntu
    $ sudo service mysql stop $ sudo mkdir -p /var/run/mysqld $ sudo chown mysql:mysql /var/run/mysqld $ sudo /usr/sbin/mysqld --skip-grant-tables --...

  • Escape POS codes
    [Info] Ovladač zákaznického displeje se standardem ESC-POS. Kódová stránka 852. [Global] reset=1B401B7412 li...

  • Nastavenie default Java JDK
    Install openjdk 8: sudo apt-get install openjdk-8-jdk Checking Java versions installed on Ubuntu / Debian To get a list of installed Java version...